Brottmål

Advokat Karin Ahnqvist åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Kontakta byrån om du har frågor.

Offentlig försvarare  

Den som är misstänkt för ett brott har i många fall rätt till en offentlig försvarare som ger stöd och hjälp.

Advokaten är med på förhör, finns med som stöd under hela förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Om du är misstänkt för ett brott är det viktigt att du har en advokat du känner förtroende för. Du har rätt att begära den advokat du själv vill ha förordnad och det är domstolen, tingsrätten, som förordnar.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott har du i många fall rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för dig. Det är domstol, tingsrätten, som förordnar. Du får då juridiskt stöd och hjälp i ärendet. Målsägandebiträdet är med på förhör och vid rättegången och hjälper dig att begära skadestånd.

Särskild företrädare för barn

Om förundersökning inleds pga. av misstanke om att ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare förordnar tingsrätten under vissa förutsättningar en särskild företrädare för barn som tar tillvara barnets rättigheter.