Migration

Advokatbyrån Karin Ahnqvist AB arbetar med migrationsmål som asylärenden, ärenden som avser uppehållstillstånd pga. anknytning eller arbete och ärenden gällande medborgarskap.

Om du söker skydd i Sverige som asylsökande kan du i vissa fall ha rätt till ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket eller i vissa fall förvaltningsdomstol som förordnar detta.

Även om du inte har rätt till offentligt biträde kan det vara tryggt att anlita en advokat för rådgivning i ärendet.

Kontakta gärna Advokatbyrån Karin Ahnqvist AB om du har frågor.