Tvångsmål

Advokat Karin Ahnqvist åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser tvång, som lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det är förvaltningsdomstol som förordnar offentligt biträde och du har rätt att begära det biträde du vill ha.