Familjerätt

Advokat Karin Ahnqvist åtar sig uppdrag som avser vårdnad, boende och umgänge för barn. Det är barnets bästa som är utgångspunkten i dessa ärenden.

Du kan ha rätt till antingen rättsskydd genom din hemförsäkring eller till rättshjälp vilket innebär att försäkringsbolag eller staten står för en del av kostnaden för advokatens arbete. Advokatbyrån hjälper dig att ansöka om detta.