Om Karin Ahnqvist

Karin Ahnqvist har 25 års erfarenhet av arbete som jurist. Hon är advokat sedan 2017 och bedriver egen verksamhet i Advokatbyrån Karin Ahnqvist AB sedan juli 2019. Innan dess var hon anställd som advokat och biträdande jurist på Advokat Stefan Andersson AB i 4,5 år. Hon arbetar med brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde, familjerätt, migrationsrätt samt tvångsmål (LVU, LVM, LPT).

Karin tog jur.kand. 1994 vid Uppsala Universitet efter studier där och under ett år vid King´s College i London, med fördjupningskurser bl.a. inom familjerätt och mänskliga rättigheter. Notarietjänstgöringen fullgjorde hon vid Norrköpings tingsrätt 1994-1996. Därefter har hon arbetat vid Förvaltningsrätten i Göteborg och med skatterätt vid Skatteverket i Stockholm samt på revisionsbyrån PwC i Stockholm och i Halmstad.